WYŁĄCZENIE PRĄDU
W dniu 5 lipca zostały odłączone od ogrodowej sieci energetycznej działki, których dzierżawcy nie wnieśli do dnia 30 czerwca rocznej opłaty ogrodowej.
Dotyczy to działek o nr:
1, 11, 12, 29, 30, 31, 48, 54, 55, 61, 64, 69, 115, 128, 137, 144, 188, 196, 207, 217, 238, 240, 243, 256, 266, 273, 274, 302, 307, 316, 363, 370, 407, 409 ,414.
Ponowne przyłączenie do sieci energetycznej nastąpi po uzupełnieniu zaległości finansowych oraz wniesieniu opłaty za ponowne przyłączenie w wysokości 100 zł (podstawa prawna Uchwała nr 13 Walnego Zebrania Stowarzyszenia z dnia 3 września 2022r.)