Zarząd ROD Wiśniewo prosi o uzupełnienie opłat za rok 2019 dzierżawców oznaczonych numerami:

9, 11 , 14, 18, 19, 31, 54, 55, 68, 75, 84, 85, 91, 92, 94, 95, 115, 120, 121, 136, 147, 148, 157, 160, 180, 183, 200, 201, 211, 226, 235, 238, 243, 254, 256, 260, 265, 266, 270, 273, 274, 278, 281, 283, 284, 292, 293, 306, 308, 316, 318, 319, 320, 339, 343, 347, 363, 364, 370, 399, 407, 412, 414, 420, 427, 434/

Działki dzierżawców zalegających z opłatami po 25 lipca 2019r. zostaną odłączone od ogrodowej instalacji energetycznej

Podstawa: Uchwała Zarządu ROD Wiśniewo nr 105/2019 z dnia 06.07.2019