OPŁATY

Informujemy, że rachunki 2-ej raty opłat ogrodowych i opłaty za prąd będą wydawane w niedzielę 22 i 29 września w godz. 11.00 – 13.00 w domu socjalnym ROD Wiśniewo.

Działkowcy, którzy podali swój adres mailowy rachunki otrzymają drogą elektroniczną w dniach 16, 17, 18 września br.