W związku z licznymi zapytaniami Zarząd ROD Wiśniewo przypomina, iż Uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”, przeprowadzonego w dniu 18.05. 2019 opłata ogrodowa została określona na kwotę
1,20 zł za m.kw. , płatna w dwóch ratach.
Pierwsza rata w wysokości 1 zł za m.kw. płatna do 30.06.2019, druga rata 0,20 gr za m.kw. płatna do 31.10.2019.
Zarząd z góry dziękuje za terminowe wnoszenie opłat.