Pragniemy Państwa poinformować o wprowadzeniu jednolitego oznaczenia nr działek. Zgodnie z Regulaminem Ogrodów par. 27 punkt 5 "Działka musi być oznaczona tabliczką z łatwo czytelnym numerem porządkowym, umieszczonym w widocznym miejscu" oraz uwzględniając zalecenia straży pożarnej po wizji lokalnej przeprowadzonej na naszych ogrodach, zakupiliśmy tabliczki, które gospodarz będzie montował na Państwa furtkach lub bramach wjazdowych nawet jeżeli takie oznaczenie już występuje. Wszystkie działki mają takie same tabliczki.
Pracujemy również nad oznaczeniem alejek, aby również była informacja jakie działki znajdują się w poszczególnych alejkach.

IMG_20221203_133654
IMG_20221203_133644