Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wyjaśnienia uwag zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia  Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” dostępny tutaj Protokół str 1 Protokół str 2