Ze względu na ostanie pożarowe wypadki, apelujemy do wszystkich działkowców o wykonywanie okresowych przeglądów kominowych.
Przypominamy, że według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy złotych, nałożoną w postępowaniu sądowych, w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Poza tym osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie czyściła i sprawdzała przewody, pozbawia się szansy na odszkodowanie za poniesione straty.

Proponujemy zapoznanie się z poniższymi artykułami:

http://muratordom.pl/

http://ladnydom.pl/

Rejestr mistrzów kominiarskich:

http://korporacjakominiarzy.pl/wielkopolskie-0-0-0-14.html