Informujemy, że wszystkie ścięte przez działkowiczów gałęzie muszą być składowane na własnej działce do dnia 15 września br. W okresie letnim nie ma możliwości aby gałęzie były składowane na parkingach przed działkami.
W miesiącu październiku będzie wyznaczony termin od kiedy gałęzie będzie można składować w przeznaczonych do tego miejscach, które później zostaną uprzątnięte przez uprawnioną do tego firmę.