ZARZĄDU ROD WIŚNIEWO Z DNIA 12.01.2019r

W związku z brakiem odnotowania wpłat ogrodowych za użytkowanie działek przez ich dzierżawców Zarząd ROD Wiśniewo postanawia o odłączeniu od ogrodowej sieci energetycznej działek oznaczonych numerami:
11, 54, 84, 145, 148, 157, 269, 278, 283, 297, 316, 323, 330, 347, 363, 378, 399.

Ponowne przyłączenie energii elektrycznej nastąpi po całkowitym uregulowaniu zaległych opłat.

Zarząd ROD Wiśniewo