Zarząd ROD Wiśniewo zaprasza w każdą niedzielę od godz. 11.00 do 13.00 do świetlicy ogrodowej, działkowców, którzy nie podpisali Umowy Dzierżawy Działkowej.
Zaproszenie kierujemy do użytkowników działek oznaczonych numerami:
9,19, 24, 29, 33, 36, 38, 43, 46, 48, 54, 58, 59, 60, 61, 80, 82, 112, 115, 117, 118, 129, 130, 136, 140, 144, 148, 149, 150, 166, 167, 168, 177, 190, 191, 192, 196, 200, 201, 202, 206, 209, 212, 217, 219, 234, 236, 238, 254, 256, 259, 260, 265, 266, 270, 272, 274, 277, 284, 290, 292, 293, 297, 299, 302, 316, 325, 327, 331, 349,357, 364, 368, 370, 373, 377, 379, 380, 389, 391, 395, 407, 408, 409, 419, 421, 427, 431,434, 435, 438.
Umowa-777x437