03 września 2022r. Zarząd zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Ogrodowego "Nasze Wiśniewo". Zebranie jest tylko i wyłącznie dla członków stowarzyszenia.
Początek zebrania o 10.30
Zaproszenia i proponowany porządek obrad Zarząd prześle na adresy mailowe lub mieszkaniowe.
walne2