W związku z upływem terminu płatności (30.11.2023r.) opłat za działki Zarząd ROD Wiśniewo prosi o ich uzupełnienie dzierżawców działek o numerach:
11, 19, 24, 72, 91, 92, 100, 110, 127, 139, 144, 148, 173, 204, 207, 218, 235,260, 277, 286, 290, 297, 302, 319, 349, 369, 390, 392, 410, 437.*
W dniu 05.12. 2023 zadłużone działki zostaną odłączone od ogrodowej sieci energetycznej. Ponowne przyłączenie nastąpi po uzupełnieniu wszystkich zaległości finansowych i wniesieniu dodatkowej opłaty 100 zł za ponowne przyłączenie do sieci (Uchwała nr 12 Walnego Zebrania z dnia 03 września 2022r.).
Aby działka została ponownie włączona opłata musi znaleźć się na koncie Stowarzyszenia, celem weryfikacji.

 

*aktualizacja na dzień 21/12/2023

prad2