Zgodnie z regulaminem ROD Wiśniewo § 28 punkt 2 (do pobrania tutaj) każda działka musi wyposażona być w szczelny zbiornik ( szambo ) na nieczystości ciekłe, a działkowiec posiadać rachunki potwierdzające wywóz
nieczystości przez specjalistyczną firmę. Ponieważ nie wszyscy działkowcy stosują się do w/w zapisów Zarząd postanowił tą sprawę kontrolować.
Do wywozu nieczystości ciekłych na naszych działkach uprawnione są 3 osoby (http://naszewisniewo.pl/uslugi/), które będą składały kwartalne raporty do Zarządu jakie działki „odwiedziły”.
Pamiętajmy, że nieopróżnianie, czy wręcz nie szczelny zbiornik na nieczystości działa tylko i wyłącznie szkodliwie na nas i na środowisko, w którym mieszkamy. Chyba każdy z nas chce używać wód gruntowych nie tylko do podlewania, ale także do kąpieli, mycia naczyń czy wręcz do picia.
DBAJMY O ŚRODOWISKO W KTÓRYM ŻYJEMY