W dniu 27.11.2019r. Zarząd złożył wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udzielenie dotacji na budowę infrastruktury ogrodowej. Kryteria określone w zarządzeniu Marszałka pozwoliły ubiegać się o dotacje na poprawienie nawierzchni drogi głównej oraz budowę progów podrzutowych, dyscyplinujących ruch wewnętrzny.
Zarząd wystąpił także o dofinansowanie wykonania przyłącza do wodociągu gminnego i montaż hydrantu p/poż. Rozpatrzenie wniosku nastąpi na posiedzeniu Sejmiku Województwa w połowie marca br.
Napisanie wniosku nie było prostą sprawą, ale zależy nam aby nasi mieszkańcy i ich goście czuli się na działkach komfortowo i bezpiecznie.

Wniosek do Marszałka Województwa