Zarząd ROD Wiśniewo prosi o niezwłoczne

uzupełnienie opłat ogrodowych przez dzierżawców działek oznaczonych numerami:

11, 12, 13, 16, 17, 22, 27, 48, 55, 64, 84,

89, 91, 92, 119, 120, 136, 141, 144, 145,

147, 148, 150, 157, 159, 172, 182, 190,

221, 249, 255, 269, 273, 278, 283, 290,

297, 304, 309, 311, 316, 319, 323, 324,

325, 330, 334, 338, 344, 347, 356, 363,

378, 389, 392, 399, 401, 409, 411, 427, 430.