W dniu 6.12. zmarł Józef Szafrański, dzierżawca działki nr 13. Od chwili założenia ogrodu był aktywnym działkowcem, pomagał nam w zagospodarowaniu, remontach i utrzymaniu porządku na terenie ogrodu. Pełnił obowiązki gospodarza ROD Wiśniewo. Żegnamy Go ze smutkiem i szczerym żalem.

nekrolog