„MOJA DZIAŁKA W NASZYM OGRODZIE”

Uprasza się działkowców o życzliwe myślenie:
„MOJA DZIAŁKA W NASZYM OGRODZIE”:
– dbam o czystość terenu przyległego do działki,
– zbieram spadłe owoce i śmieci z drogi i ścieżki,
– obcinam gałęzie wystające poza ogrodzenie,
– systematycznie przycinam żywopłot;
– dbam, by numer działki umieszczony na ogrodzeniu był widoczny i czytelny
– sprzątam po swoim psie,
– nie śmiecę.