Dziękujemy Działkowcom, którzy zareagowali na apel o usunięcie nasadzeń znajdujących się poza terenem działki (droga), które utrudniają przejazd wozom ratowniczym i technicznym.
W związku z upływem terminu wyznaczonego na usunięcie nasadzeń znajdujących się poza terenem działki (droga), które utrudniają przejazd wozom ratowniczym i technicznym, na wniosek służb ratowniczych rozpoczynamy sukcesywne usuwanie tych nasadzeń na koszt dzierżawców działek.
Jednocześnie przypominamy , pozostałym działkowcom, treść § 33 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśniewo” w Wagowie, która jest następująca:
1. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy, z tym że nie może ona przekraczać 2 metry.
2. Dopuszczalnym jest stawianie między sąsiadującymi działkami ekranów akustycznych nie przekraczających wysokości 2. metrów.
3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z aleją lub drogą wewnętrzną nie mogą przekraczać 2 metry i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały ogrodzenia działki.
black steel iron fence of boundary house with green leaf of shrub tree growing wall natural in garden