W okresie zimowym (tj. od 01.10.2019 do 31.03.2020) posiedzenia Zarządu odbywać się będą:

5 października, 9 listopada, 7 grudnia 2019

11 stycznia, 8 lutego, 7 marca 2020

Początek posiedzeń o godz.11.00, natomiast od 10.00 do 11.00 w dniu posiedzeń działkowcy mogą załatwiać sprawy związane z użytkowaniem działki:

– uzyskać informacje związane z posiadaniem i przenoszeniem praw do działki, płatnościach,

– odebrać piloty do bram i klucze do furtek ( po uprzednim wniesieniu opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia ),

– pobrać stosowane w ROD Wiśniewo druki i złożyć pisma kierowane do Zarządu Stowarzyszenia.

Ponadto istnieje możliwość pozostawiania wszelkiej korespondencji w skrzynce pocztowej Stowarzyszenia

Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”, umieszczonej na bramie działki 228.

W sprawach pilnych kontakt z Zarządem sms-em na nr tel podane w dziale kontakt