Ze względu na liczne komunikaty związane zakazem parkowania na alejkach działkowych i brakiem reakcji że strony działkowców, Zarząd zwrócił się z prośbą do Policji aby w dni wolne i święta patrolowala nasz teren. Policja już udzieliła kilka pouczeń do kierowców, którzy pozostawali swoje samochody przy działce, a nie na jej terenie czy parkingu

Poniżej do wglądu treść pisma Zarządu do komisariatu policji w Pobiedziskach.

zgłoszenie

 

ZARZAD ROD Wiśniewo