Na dzień 30 kwietnia 50 działkowców wpłaciło zaliczki na poczet opłat działkowych w łącznej kwocie 19,090 zł. WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY:

14, 20, 35, 44, 45, 49, 55, 56, 66, 72, 78, 87, 93, 97, 106, 109, 116, 122, 160, 163, 205, 210, 228, 231, 248, 263, 285, 287, 292, 296, 312, 313, 321, 342, 347, 353, 361, 365, 381 ,382, 386, 387, 395, 396, 397, 398, 415, 420, 422, 428

Przypomnijmy, że dzięki tym zaliczkom zbudowano boisko do piłki nożnej i siatkówki, zakupiono rębak do gałęzi oraz zawarto umowę na wykonanie progów zwalniających na drodze sklep-sklep.Jednocześnie informujemy, że aby w pełni zakończyć zaplanowane inwestycje potrzebna jest kwota około 29.000 zł. Prosimy więc kolejnych działkowców o wpłatę zaliczek.

Z góry bardzo dziękujemy.