Poniżej znajduje się link do pełnego sprawozdania finasowego Zarządu za rok 2019